Isin nek gratisan

Pada suatu saat terjadi sebuah percakapan antara Pak Polan dan Q-thrynx.

P: Mas, sampeyan blogger to?
Q: Nggih. Pripun pak?
P: Nek nggawe website iso to?
Q: website ingkang kados pripun pak? nek simpel-simpel nggih saged.
P: Gampang koq. Simpel wae. Website kanggo kantorku. Ya isine profil, visi-misi, karo opo-lah kegiatan sing lagi dilakoni ngono.
Q: oohhh… kados company profile ngoten pak?
P: Ya macem ngono kuwi lah.
Q: Nggih… InsyaAllah saged.
P: Kantorku gawekke ya mas. Soale aku diserahi kantor kon ngurusi kuwi tapi aku gak iso je. :)
Q: Ngangge cms‘e wordpress mawon nggih pak. Ingkang praktis.
P: Lhoh.. Ojo… Mosok website kanggo kantor nganggo gratisan. Ngerusak reputasi noh..
Q: Lha terus ngangge nopo pak?
P: Yo koyok website kantore kancaku kae. apik. Jarene wonge nganggo joomla.
Q: …………………………………………… :|